Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"RM - MEDITRANS"

Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

Potrzebujesz pomocy zadzwoń 999

 

Polityka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Nadrzędnym celem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „RM- MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach jest ratowanie życia i zdrowia ludzkiego poprzez profesjonalne świadczenie usług zdrowotnych.

Informacja to bardzo ważny element w działalności Pogotowia, dlatego też podlega ona szczególnym zasadom ochrony i zabezpieczania niezależnie od formy i miejsca przetwarzania.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji dotyczącej prowadzonej działalności sformułowano niżej wymienione zasady:

 1. Każdy pracownik winien być świadomy wartości wytwarzanej, przetwarzanej i przechowywanej informacji.
 2. Systematycznie identyfikować zagrożenia w odniesieniu do informacji wynikających z prowadzonej działalności oraz podejmować działania w kierunku minimalizowania ryzyka związanego z posiadaną informacją.
 3. Zapewniać ochronę danych osobowych oraz danych w dokumentacji medycznej pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych.
 4. Na bieżąco korygować wszelkie nieprawidłowości i błędy, wyciągać wnioski z błędów. Zarządzanie incydentami traktować jako kluczowy obszar zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 5. Systematycznie doskonalić infrastrukturę informatyczną stosownie do zmieniających się potrzeb i rozwoju Pogotowia.
 6. Obowiązkiem pracowników i osób współpracujących jest bezwzględne przestrzeganie zasad ujętych w procedurach bezpieczeństwa informacji, pracownicy są świadomi ważności posiadanych informacji oraz konieczności przestrzegania przyjętej polityki.

Dyrektor oraz Kierownictwo Pogotowia deklaruje pełne zaangażowanie i zapewnienie zasobów do ciągłego utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz wszelkich innych działań których ideą jest zapewnienie jak najwyższego bezpieczeństwa dla informacji.

Leszek Szpakowski
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „RM- MEDITRANS”
Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

Siedlce, 13.03.2017r.

Polityka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Naszym nadrzędnym celem jest ratowanie życia i zdrowia ludzkiego.

  Chcąc utrzymać i rozwijać jakość naszych usług stawiamy sobie następujące cele:

  • Rozpoznawanie nowych potrzeb zdrowotnych w ramach medycznych działań ratowniczych w rejonie działania,
  • Zapewnienie wszystkim mieszkańcom w rejonie działania poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego
  • Świadczenie usług zdrowotnych najlepszej jakości na wysokim poziomie etycznym, zgodne z najnowszymi standardami medycznymi w dziedzinie ratownictwa medycznego
  • Stosowanie najnowocześniejszego sprzętu i urządzeń w ratowaniu życia ludzkiego

  Wyznaczone cele osiągamy poprzez:

  • angażowanie wszystkich pracowników oraz kierownictwa w doskonalenie jakości na każdym poziomie organizacyjnym,
  • udział pracowników w szkoleniach oraz ogólnopolskich zawodach ratownictwa medycznego,
  • stosowanie nowoczesnych postępowania w ratownictwie medycznym,
  • kontraktowanie świadczeń ratownictwa medycznego z płatnikiem świadczeń zdrowotnych w ramach publicznych środków finansowych na ochronę zdrowia dla zapewnienia powszechności i dostępności świadczeń

  Jako Dyrektor SP ZOZ "RM-MEDITRANS" jestem odpowiedzialny za realizację niniejszej Polityki Jakości. Deklaruję, że jest i będzie ona nadal konsekwentnie realizowana przeze mnie i wszystkich pracowników. Stanowi to gwarancję funkcjonowania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami Normy ISO 9001:2008, a przez to rozwoju i umacniania pozycji Naszego Zakładu.

  Dyrektor SP ZOZ "RM-MEDITRANS"
  Leszek Szpakowski

  Naszym nadrzędnym celem jest ratowanie życia i zdrowia ludzkiego.

Nagrody i osiągnięcia:

Stacje rejonowe:

Stacja Ratownictwa Medycznego w Mińsku Mazowieckim

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Dr Jana Huberta 37
tel/fax: 25 64 43 431

Stacja Ratownictwa Medycznego w Sokołowie Podlaskim

08-300 Sokołów Podlaski
ul. Bartoszowa 5
tel/fax: 25 781 22 12

Stacja Ratownictwa Medycznego w Łosicach

08-200 Łosice
ul. Szpitalna 2
tel: 83 357 33 89

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem