Certyfikat ISO Meditrans Certyfikat ISO Meditrans
 
Strona główna
 
 
Polityka jakości
 • Kategoria: Polityka jakości

  Polityka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

          Nadrzędnym celem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „RM- MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach jest ratowanie życia i zdrowia ludzkiego poprzez profesjonalne świadczenie usług zdrowotnych.

           Informacja to bardzo ważny  element w działalności Pogotowia, dlatego też  podlega  ona szczególnym zasadom ochrony i zabezpieczania niezależnie od formy i miejsca przetwarzania.

          W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji dotyczącej prowadzonej działalności sformułowano niżej wymienione zasady:

  1.Każdy pracownik winien być świadomy wartości wytwarzanej, przetwarzanej i przechowywanej informacji.

  2.Systematycznie identyfikować zagrożenia w odniesieniu do informacji wynikających z prowadzonej działalności oraz podejmować działania w kierunku minimalizowania ryzyka związanego z posiadaną informacją.

  3.Zapewniać ochronę danych osobowych oraz danych w dokumentacji medycznej pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych.

  4.Na bieżąco korygować wszelkie nieprawidłowości i błędy, wyciągać wnioski z błędów. Zarządzanie incydentami traktować jako kluczowy obszar zarządzania bezpieczeństwem informacji.
    
  5.Systematycznie doskonalić infrastrukturę informatyczną stosownie do zmieniających się potrzeb i rozwoju Pogotowia.

  6.Obowiązkiem pracowników i osób współpracujących jest bezwzględne przestrzeganie zasad ujętych w procedurach bezpieczeństwa informacji, pracownicy są świadomi ważności posiadanych informacji oraz konieczności przestrzegania przyjętej polityki.

  Dyrektor oraz Kierownictwo Pogotowia deklaruje pełne zaangażowanie i zapewnienie zasobów do ciągłego utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz wszelkich innych działań których ideą jest zapewnienie jak najwyższego bezpieczeństwa dla informacji.

  Leszek Szpakowski 
  Dyrektor
  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
   „RM- MEDITRANS”
  Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

   

  Siedlce, 13.03.2017r.

 • Kategoria: Polityka jakości

 • Kategoria: Polityka jakości

  Naszym nadrzędnym celem jest ratowanie życia i zdrowia ludzkiego.

  Chcąc utrzymać i rozwijać jakość naszych usług stawiamy sobie następujące cele:
  • Rozpoznawanie nowych potrzeb zdrowotnych w ramach medycznych działań ratowniczych w rejonie działania,
  • Zapewnienie wszystkim mieszkańcom w rejonie działania poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego
  • Świadczenie usług zdrowotnych najlepszej jakości na wysokim poziomie etycznym, zgodne z najnowszymi standardami medycznymi w dziedzinie ratownictwa medycznego
  • Stosowanie najnowocześniejszego sprzętu i urządzeń w ratowaniu życia ludzkiego

  Wyznaczone cele osiągamy poprzez:
  • angażowanie wszystkich pracowników oraz kierownictwa w doskonalenie jakości na każdym poziomie organizacyjnym,
  • udział pracowników w szkoleniach oraz ogólnopolskich zawodach ratownictwa medycznego,
  • stosowanie nowoczesnych postępowania w ratownictwie medycznym,
  • kontraktowanie świadczeń ratownictwa medycznego z płatnikiem świadczeń zdrowotnych w ramach publicznych środków finansowych na ochronę zdrowia dla zapewnienia powszechności i dostępności świadczeń.

  Jako Dyrektor SP ZOZ "RM-MEDITRANS" jestem odpowiedzialny za realizację niniejszej Polityki Jakości. Deklaruję, że jest i będzie ona nadal konsekwentnie realizowana przeze mnie i wszystkich pracowników. Stanowi to gwarancję funkcjonowania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami Normy ISO 9001:2008, a przez to rozwoju i umacniania pozycji Naszego Zakładu.

  Dyrektor SP ZOZ "RM-MEDITRANS"
  Leszek Szpakowski
 • Kategoria: Polityka jakości

  Polityka jakości
Copyright 2019 RM MEDITRANS. Wszelkie prawa zastrzeżone
projektowanie stron www