Certyfikat ISO Meditrans Certyfikat ISO Meditrans
 
Strona główna
 
 
Inwestycje
  • 27 czerwiec 2018Kategoria: Inwestycje

         Informujemy, iż SPZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na mocy umowy dotacyjnej Nr_62//UMWM/04/2018/NW-I-I/D z późniejszymi zmianami zawartej z Województwem Mazowieckim, ul Jagielońska 26, 03-719 Warszawa z dnia 6 kwietnia 2018 roku realizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza i piwnic budynku głównego "RM-MEDITRANS" w Siedlcach.  Dotacja celowa na w/w zadanie z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 945 947,00 zł  słownie: dziewięćset  czterdzieści pięć tysięcy dziwęćset czterdzieści siedem złotych 00/100.
         Zadanie obejmuje rozbudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania poddasza i piwnic budynku głównego siedziby Pogotowia Ratunkowego SPZOZ "RM-MEDITRANS" zlokalizowanego w Siedlcach przy ul. B-pa I Świrskiego 36. W zakres robót wchodzą: roboty konstrukcyjne (stan surowy zamknięty i roboty wykończeniowe), roboty z zakresu instalacji elektrycznej i sanitarnej. Ponadto w ramach zadania sfinansowany zostanie koszt nadzoru inwestorskiego i koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie a także zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.
          Zdjęcia przedstawiają inwestycję w trakcie realizacji.

     
Copyright 2018 RM MEDITRANS. Wszelkie prawa zastrzeżone
projektowanie stron www