Certyfikat ISO Meditrans Certyfikat ISO Meditrans
 
Strona główna
 
 
Inwestycje
 • Zakup sprzętu medycznego

  14 grudzień 2018Kategoria: Inwestycje


  Informujemy, iż SPZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na mocy umowy dotacyjnej Nr_190//UMWM/10/2018/NW-I-I/D z późniejszymi zmianami zawartej z Województwem Mazowieckim, ul  Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa z dnia 11 października  2018 roku realizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup sprzętu medycznego”  Dotacja celowa na w/w zadanie z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 733 040,00 zł  słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące czterdzieści  złotych 00/100.
  W ramach w/w umowy zakupionych  zostanie:
  •    8 sztuk  urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej
  •    4 defibrylatory medyczne.
 • Rozbudowa i nadbudowa

  27 czerwiec 2018Kategoria: Inwestycje

       Informujemy, iż SPZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na mocy umowy dotacyjnej Nr_62//UMWM/04/2018/NW-I-I/D z późniejszymi zmianami zawartej z Województwem Mazowieckim, ul Jagielońska 26, 03-719 Warszawa z dnia 6 kwietnia 2018 roku realizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza i piwnic budynku głównego "RM-MEDITRANS" w Siedlcach.  Dotacja celowa na w/w zadanie z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 945 947,00 zł  słownie: dziewięćset  czterdzieści pięć tysięcy dziwęćset czterdzieści siedem złotych 00/100.
       Zadanie obejmuje rozbudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania poddasza i piwnic budynku głównego siedziby Pogotowia Ratunkowego SPZOZ "RM-MEDITRANS" zlokalizowanego w Siedlcach przy ul. B-pa I Świrskiego 36. W zakres robót wchodzą: roboty konstrukcyjne (stan surowy zamknięty i roboty wykończeniowe), roboty z zakresu instalacji elektrycznej i sanitarnej. Ponadto w ramach zadania sfinansowany zostanie koszt nadzoru inwestorskiego i koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie a także zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.
        Zdjęcia przedstawiają inwestycję w trakcie realizacji oraz po jej zakończeniu.

   
Copyright 2019 RM MEDITRANS. Wszelkie prawa zastrzeżone
projektowanie stron www