Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"RM - MEDITRANS"

Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

Potrzebujesz pomocy zadzwoń 999

 

Deklaracja dostępności serwisu

Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach.

Data publikacji strony internetowej: 15.01.2021
Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.01.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów,

Oświadczenie sporządzono dnia 15.01.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • formatowanie tekstu według standardu WCAG 2.1 (poziom AA)
 • powiększanie czcionki
 • ustawienie wysokiego kontrastu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Ślęczkowski, adres poczty elektronicznej p.sleczkowski@rmmeditrans.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 63 267 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "RM-MEDITRANS"
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

ul Biskupa Ignacego Świrskiego 38
08-110 Siedlce

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie poświęconej temu tematowi.

Budynek zlokalizowany w Siedlcach, przy ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 38, 08-110 Siedlce

 • Do budynków prowadzi jedna brama wjazdowa dla interesantów od Biskupa I. Świrskiego. W lokalizacji znajdują się dwa budynki administracyjne. Żaden z budynków nie posiada podjazdów dla wózków.
 • Wejście do budynków posiada system kontroli dostępu. Aby wejść do głównego budynku, należy skorzystać z wideo-domofonu zlokalizowanego po lewej stronie drzwi wejściowych do budynku.
 • Sekretariat znajduje się w głównym budynku naprzeciwko wjazdu. Aby dojść do sekretariatu należy przebyć 8 metrów korytarzem, drzwi znajdują się po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
 • W budynku nie zlokalizowano toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Nie posiadamy pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Budynek zlokalizowany w Sokołowie Podlaskim, przy ulicy Bartoszowej 5, 08-300 Sokołów Podlaski

 • Do budynku prowadzi jedna brama wjazdowa dla interesantów od Bartoszowej. W lokalizacji znajduje się jeden budynek stacji. Budynek nie posiada podjazdów dla wózków.
 • Wejście do budynków posiada system kontroli dostępu. Aby wejść do budynku, należy uprzednio umówić się na spotkanie.
 • Pomieszczenia administracyjne znajdują się na piętrze budynku, brak windy i platformy dla wózków.
 • W budynku nie zlokalizowano toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Nie posiadamy pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Budynek zlokalizowany w Łosicach, przy ulicy Szpitalnej 2, 08-200 Łosice

 • Do budynku prowadzą dwie bramy wjazdowe dla interesantów, jedna od ulicy Szpitalnej, druga od ulicy Narutowicza. W lokalizacji znajduje się jeden budynek stacji. Budynek nie posiada podjazdów dla wózków.
 • Wejście do budynków posiada system kontroli dostępu. Kontrola dostępu znajduje się na pierwszym piętrze. Aby wejść do budynku, należy uprzednio umówić się na spotkanie.
 • Pomieszczenia administracyjne znajdują się na piętrze budynku, brak windy i platformy dla wózków.
 • W budynku nie zlokalizowano toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Nie posiadamy pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Budynek zlokalizowany w Mińsku Mazowieckim, przy ulicy Doktora Jana Hubera 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 • Do budynku prowadzi jedna brama wjazdowa dla interesantów od ulicy Dr. J. Huberta. W lokalizacji znajduje się jeden budynek stacji. Budynek nie posiada podjazdów dla wózków.
 • Aby wejść do budynku, należy uprzednio umówić się na spotkanie.
 • Pomieszczenia administracyjne znajdują się na piętrze budynku, brak windy i platformy dla wózków.
 • W budynku nie zlokalizowano toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

Nagrody i osiągnięcia:

Stacje rejonowe:

Stacja Ratownictwa Medycznego w Mińsku Mazowieckim

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Dr Jana Huberta 37
tel/fax: 25 68 43 431

Stacja Ratownictwa Medycznego w Sokołowie Podlaskim

08-300 Sokołów Podlaski
ul. Bartoszowa 5
tel/fax: 25 781 22 12

Stacja Ratownictwa Medycznego w Łosicach

08-200 Łosice
ul. Szpitalna 2
tel: 83 357 33 89

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem