Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"RM - MEDITRANS"

Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

Potrzebujesz pomocy zadzwoń 999

 

Projekt E-Zdrowie dla Mazowsza 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach brał udział w projekcie realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pn.: „E-zdrowie dla Mazowsza 2” wraz z podmiotami leczniczymi, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

                     

Opis Projektu e-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2

23 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 412/217/21 w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "E-zdrowie dla Mazowsza 2" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza.

Cel projektu:

Celem nadrzędnym realizacji Projektu była budowa społeczeństwa informacyjnego drogą rozwoju infrastruktury łączności elektronicznej, technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Finansowanie projektu

  • Wartość projektu: 120 638 353,65 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich: 96 128 927,25 zł
  • Wkład własny Województwa Mazowieckiego: 24 509 426,40 zł

 

Projekt E-Zdrowie dla Mazowsza 2

Nagrody i osiągnięcia:

Stacje rejonowe:

Stacja Ratownictwa Medycznego w Mińsku Mazowieckim

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Dr Jana Huberta 37
tel/fax: 25 68 43 431

Stacja Ratownictwa Medycznego w Sokołowie Podlaskim

08-300 Sokołów Podlaski
ul. Bartoszowa 5
tel/fax: 25 781 22 12

Stacja Ratownictwa Medycznego w Łosicach

08-200 Łosice
ul. Szpitalna 2
tel: 83 357 33 89

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem