Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"RM - MEDITRANS"

Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

Potrzebujesz pomocy zadzwoń 999

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 - nabór pierwszy

Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia  Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
realizuje projekt pn.
„Wsparcie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach w  walce z COVID-19 ze środków finansowych  POIiŚ 2014-2020”    
w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020
Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.
W ramach projektu zaplanowano:
•    zakup ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem
•    zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego
•    zakup środków do dezynfekcji.
Działania te będą miały na celu przede wszystkim walkę z pandemią  „COVID-19”, ale również wzmocnienie systemu ochrony zdrowia w dłuższej perspektywie czasowej.
Całkowita docelowa wartość projektu wyniesie 528 571,42
wkład funduszy europejskich wyniesie 422 857,13


Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o  potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl 
lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju:
https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC
 

W ramach projektu zakupione zostały środki do dezynfekcji, środki ochrony i indywidualnej oraz Ambulans Typu C:
Ambulans MZ front

Logotypy na ambulansie
Tył ambulansu
Przedział medyczny ambulansuPrzedział medyczny ambulansu, widok z tyłu
Przedział załogi w ambulansie

Nagrody i osiągnięcia:

Stacje rejonowe:

Stacja Ratownictwa Medycznego w Mińsku Mazowieckim

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Dr Jana Huberta 37
tel/fax: 25 68 43 431

Stacja Ratownictwa Medycznego w Sokołowie Podlaskim

08-300 Sokołów Podlaski
ul. Bartoszowa 5
tel/fax: 25 781 22 12

Stacja Ratownictwa Medycznego w Łosicach

08-200 Łosice
ul. Szpitalna 2
tel: 83 357 33 89

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem