Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"RM - MEDITRANS"

Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

Potrzebujesz pomocy zadzwoń 999

 

31 05 2019 Konkurs Ofert na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych

SP ZOZ „RM-MEDITRANS”
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
ul. B-pa I. Świrskiego 38, 08-110 Siedlce, tel /fax (25) 632 72 53

ogłasza

K O N K U R S   O F E R T 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez :
- lekarzy w Zespołach Ratownictwa Medycznego,
- lekarzy dyżuru pod telefonem,
- pielęgniarki/pielęgniarzy systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego,
- ratowników medycznych / ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Ratownictwa Medycznego  oraz Transportu Sanitarnego,
- dyspozytorów  medycznych w Centrum Dyspozytorskim.

 Materiały o przedmiocie zamówienia i warunkach konkursu ofert, w tym projekty umów oraz formularze ofertowe dostępne poniżej do pobrania
od  dnia 31 maja 2019 od godz. 15.00

      Termin składania ofert:
od dnia 03 czerwca  2019r do dnia 14 czerwca  2019r do godz. 14.30
w sekretariacie Udzielającego Zamówienia.

      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczone będzie na
stronie internetowej  www.rmmeditrans.pl
w dniu  15 lipca 2019r o godz. 15.00.

      Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

      Zastrzega się prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.

Zapraszamy do składania ofert


18.06.2019 - Poniżej informacja w sprawie rozmów kwalifikacyjnych - / drugi etap konkursu /

28.06.2019 - Poniżej do pobrania informacja o wybranych ofertach.

Nagrody i osiągnięcia:

Stacje rejonowe:

Stacja Ratownictwa Medycznego w Mińsku Mazowieckim

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Dr Jana Huberta 37
tel/fax: 25 64 43 431

Stacja Ratownictwa Medycznego w Sokołowie Podlaskim

08-300 Sokołów Podlaski
ul. Bartoszowa 5
tel/fax: 25 781 22 12

Stacja Ratownictwa Medycznego w Łosicach

08-200 Łosice
ul. Szpitalna 2
tel: 83 357 33 89

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem