Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"RM - MEDITRANS"

Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

Potrzebujesz pomocy zadzwoń 999

 

13.03.2019 Ogłoszenie konkursu na stanowisko ,,Audytora Zespołów Ratownictwa Medycznego’’


Celem utrzymywania wysokich standardów opieki nad pacjentem
oraz stałego podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
ogłasza konkurs na stanowisko
 ,,Audytora
Zespołów Ratownictwa Medycznego’’
 
Wymagania dotyczące kandydata:
1. Wykształcenie wyższe na kierunku specjalności ratownictwo medyczne minimum pierwszego stopnia
2. Minimalny staż pracy w zespołach ratownictwa medycznego – 10 lat
3. Doświadczenie w zakresie kształcenia studentów uczelni wyższej i/lub personelu medycznego  – minimum 5 lat
4. Posiadanie umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej poprzez nowoczesne techniki porozumiewania się i transmisję danych
5. Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej w oparciu o aktualne wytyczne w tym zakresie

Wymagania rankingujące kandydata:
1. Doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług w dyspozytorni medycznej
2. Doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług w zespołach lotniczego pogotowia ratunkowego
3. Doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług w szpitalnym oddziale ratunkowym
4. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu symulacji medycznych potwierdzone certyfikatem trenera symulacji medycznej
5. Stopień naukowy doktora w dziedzinie medycyny lub nauk o zdrowiu

Zakres obowiązków
1. Tworzenie w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym bieżącego planu i harmonogramu zadań
2. Analiza jakości usług medycznych świadczonych przez członków zespołów ratownictwa medycznego ze szczególnym uwzględnieniem kierowników zespołów podstawowych dokonywana podczas dyżurów towarzyszących wraz ze sporządzeniem stosownej dokumentacji z poczynionych obserwacji.
3. Zapewnienie bezpośredniego wsparcia merytorycznego dla zespołów ratownictwa medycznego pracujących w trybie gotowości dyżurowej.
4. Stworzenie bazy pytań i zagadnień oraz szablonów niezbędnych do procesu wsparcia, kształcenia i oceny członków zespołów ratownictwa medycznego
5. Organizacja, prowadzenie i dokumentowanie szkoleń zwłaszcza tworzenie indywidualnych / grupowych planów szkoleń personelu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji na podstawie uzyskanych podczas analizy spostrzeżeń i wniosków
6. Udzielanie informacji o wynikach analizy poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji personelu w formie ustnej oraz poprzez środki przekazu elektronicznego
7. Identyfikowanie i raportowanie potencjalnych rozbieżności i błędów oraz w miarę możliwości określanie rozwiązań dla powtarzających się nieprawidłowości
8. Utrzymywanie kontaktu z pracownikami w zakresie koniecznym do udzielania informacji nt. wyników analizy ich wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz systemu szkoleń ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Forum RM-Meditrans oraz poszanowaniem zasad RODO
9. Współpraca z Działem IT,  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz innymi komórkami organizacyjnymi RM-Meditrans w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych zadań
10. Czynne uczestnictwo we wdrażaniu bieżących i planowaniu nowych inicjatyw dotyczących rozwoju zawodowego personelu, technik w ratownictwie medycznym oraz wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego
11. Dbałość o sprzęt szkoleniowy CERM, zwłaszcza w zakresie sprawności jego działania niezbędnej do realizacji szkoleń.

Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty w Sekretariacie RM-Meditrans w Siedlcach, ul. Biskupa Świrskiego 38 do dnia 28 marca 2019 roku.

Nagrody i osiągnięcia:

Stacje rejonowe:

Stacja Ratownictwa Medycznego w Mińsku Mazowieckim

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Dr Jana Huberta 37
tel/fax: 25 64 43 431

Stacja Ratownictwa Medycznego w Sokołowie Podlaskim

08-300 Sokołów Podlaski
ul. Bartoszowa 5
tel/fax: 25 781 22 12

Stacja Ratownictwa Medycznego w Łosicach

08-200 Łosice
ul. Szpitalna 2
tel: 83 357 33 89

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem